Shqipëria dhe Kosova!: Një popull, një gjuhë, një histori, një traditë! herët apo vonë do të bashkohen!

Akademiku Rexhep Qosja u shpreh se Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen herët apo vonë, pavarësisht zërave k undër.

Teksa komentoi marrëd hëniet mes Prishtinës dhe Tiranës, Qosja tha se fërk imet që kanë ndodhur janë të pakuptimta dhe në k undërshtim me orientimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

“F ërkimet, të cilat kanë qenë pak më të theksuara mes Ramës e Haradinajt, më duken të pakuptueshme, të paarsyeshme dhe të çuditshme. Janë një popull, dy shtete, një gjuhë, një histori, një tradítë, një kulturë dhe një të kaluar të rëndë hístoríke. Tani, deshi fati, fundi i shekullit 20 dhe fillimi i shekullit 21, ishte një shans për shqiptarët, që ta sh frytëzojnë për shumëçka që t’i afrojnë marrëd hëniet e tyre që do të çojnë në një drejtim, që është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. U bashkuan Gjermanitë, të cilat ishin të n dara prej f uqive të mëdha politike, por kurrë Gjermania Perëndimore nuk e ka hequr prej Kushtetutës bashkimin me Gjermaninë Lindore.

Këto fërkíme të kohëpaskohshme, që kalojnë edhe në f yerje, janë të paIejueshme. Këto janë në ku ndërshtim edhe me oríentimin e Albinit, por unë shpresoj se gjendja do të vijë duke u përmirësuar. Këtu kemi inteIektualë dhe akademikë që kanë shkruar: ‘Kosova ua ka t hyer q afën dy perandorive, otomane dhe austro-hungareze, do ia t hyejë edhe Shqipërisë’, dhe kjo është botuar. Kemi intelektualë që mendojnë se duhet të krijohet edhe kombi kosovar. Pra, të jenë dy kombe shqiptare. Çfarë do të thotë kjo? Kush ua jep atyre këtë të drejtë?

Çfarë përfaqësojnë ata që flasin kështu?! Populli shqiptar është ndarë me d hunë dhe për 100 vjet janë mbushur b urgjet e Serbisë dhe Greqisë me shqiptarë që kanë ëndërruar bashkimin me shtetin amë, Shqipërinë. Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen, sepse ky bashkim është më së pari në interesin e shqiptarëve. Unë mendoj se shtetet e Ballkanit, kur ta kuptojnë këtë punë do ta pranojnë. E kanë më mirë me një shtet shqiptar në BE se me një”, deklaroi Qosja.