Shqipëtarët Që E Sh ajnë Hashim Thaçin Nuk Kan Dallim Prej Serbve Të Beogradit

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Rasim Selmanaj, ka kr itikuar komentet kundër ish-pr esidentit të Kosovës Hashim Thaçi.

Selmanaj në re agimin e tij nd aj këtyre ko menteve ka thënë se ko mentet e tilla ia ku jton shkr imet e ga zetave që i kishte le xuar në “çi rilik” në Bu rgun e Beogradit.