Si quhet kjo bime, Gjendet me shumice ne malet tona dhe vlera e saj i kalon 1000$Kg..!?

Tar tuf është një bimë e rrallë, që i ngjan patates dhe kërpurdhës dhe ka shijen e djathit dhe qepë të vjetër. Kjo b imë gjendet edhe në malet Kelmendit, Dukagjinit dhe mbas majes së Cukit në Shqipëri.
T artuf gje nden nën tokë në s imbiozë me rrënjën e një ba rishte apo peme, dhe dallohen nga aroma e tyre. Ekz istojnë mbi 70 lloje të t artufit.

Ta rtufi i zi një kilogram kushton deri në 1 mijë euro. Qentë të trajnuar përdoren për të gjetur këtë “k ërpudhë” të rr allë, Është e vështirë të gjesh, sepse rri tet ekskl uzivisht në male të larta me terren të egra dhe nuk mund të kultivohet artificialisht.

Përveç kushteve të veçanta të mbarështimit, ta rtufët kanë aromë unike që vjen me një përzierje të shiut dhe tokës së paprekur, e cila i jep një kontakt të veçantë çdo vakt me pak gram zha rdhok këp urdhash.

Përveç vlerave ga stronomike, t artufi janë gjithashtu shumë të shëndetshme, sepse ato rivendosin qe lizat e trurit dhe forcojnë trupin.