Tashmë që masat kundër C0 v l d- 1 9 janë Iehtësuar është koha për ‘festat e çme ndura’ të të rinjve.

Tashmë që masat kundër k o v l d- 1 9 janë le htësuar është koha për ‘festat e çm e ndura’ të të rinjve.

Të shumtë në numër, këtë fundjavë ata janë parë në rrugët e qytetit teksa drejtohen për nga klubet e natës për të ndjekur ndjekur ndeshjet e “Euro 2020”, por edhe për të festuar.

Djem e vajza nuk ngur rojnë të po zojnë para pa pa razëve.

Por natyrisht që edhe tra zi rat në rrugë nuk kanë mu nguar, e jo në pak raste është nevojitur ndër hyrja e po li cisë për të qe tësuar si tuatat.