Te gjithe po ga bojne. E gjeni dot sa shkronja D jane ne foto?

Te gjithe njerezit g abojne ne kete ku ic ata nuk e gjejne do te ose ga bojne ne sh ikimin e pare.
Ku icet ju bejne pr oduktiv dhe ju zhv illojne me shume si shi kimi ashtu dhe me ndjen.

Por a jeni ne gje ndje te gjeni shkronjen D.
A e gjeni dot brenda 10 sekondave.
Jane 6 8 10 apo me shume shkronja D.