Te ntoi të kalojë k ufirin me 45 m ijë euro në çantë, ja cfare i ndodh te riut ne d ogane

Po licia ka s ekuestruar ditën e sotme 41.045 euro të pa de klaruara, në Kakavijë
Po licia bën me di je se është pr oceduar pe nalisht po seduesi i parave. të cilat iu gj etën në kamion.

“Shërbimet e Po licisë Kufitare në Kakavijë, si rezultat i shtimit të ko ntrolleve me qëllim pa randalimin dhe go ditjen e pa li gjshmërisë, bazuar në analizën e riskut, në dalje të R SH-së, kanë kaluar për ko ntroll në të de tajuar në vijën e dytë, një mjet kamion me drejtues shtetasin F. S., 30 vjeç, banues në Korçë.”- nj ofton po licia e shtetit.