Turqia do të kërkojë mbështetjen amerikane për të mbr0jtur aeroportin civiI në Kabul

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka thënë se shtetit të tij do t’i duhet mbështetja e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, nëse do të ketë trupa në Af ga nistan, pas tërhe qjes së trupave tjerë të N A T O-s.

Turqia po kërkon edhe përfshirjen e Pa kis tanit dhe Hun garisë në misionin e ri në Afganistan, pas largimit të trupave të NATO-s, ka thënë Er dogan më 14 qershor.

“Nëse ata nuk duan që ne të lar g ohemi nga Afganistani, nëse ata duan mbështetje turke atje, atëherë mbë shtetja diplomatike, logji stike dhe financiare që do të na japin, do të ketë rëndësi të madhe”, ka thënë Er dogan.

Liderët e N A T O-s janë pajtuar në sa mitin njëditor që të vazhdojnë të ndajnë fonde për aero portin civil të Kabulit, pas tër heqjes së trupave të ale atëve deri më 11 shtator.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka thënë se aleanca është duke punuar për t’u siguruar që puna do të vazhdojë në aeroport, duke shtuar se “Turqia luan rol në këto përpjekje”.
Presidenti amerikan, Joe Biden ka thënë se ekziston pajtueshmëri e fuqishme në mesin e liderëve të NATO-s, sa i përket Afganistanit.

“Tru pat tanë po kthehen në shtëpi, mirëpo ne jemi pa jtuar që për kushtimi ynë dipl omatik, eko nomik dhe humanitar për popullin afgan dhe mbë shtetjen tonë për forcat e sig urisë af gane do të vazhdojë”, ka thënë ai.

Erdogan e ka përshkruar takimin me Bidenin si kon struktiv dhe e ka ftuar atë të vizitojë Turqinë.

“Ekziston vullnet i madh për nisje të epokës së re në të gjitha fushat, sa i përket respektit dhe interesit rec iprok”, ka thënë Erdogan.

“Në marrëdhëniet Turqi-SHBA, nuk ka mar rë dhënie që nuk mund të zgjidhen”, ka thënë ai, derisa Biden u ka thënë gazetarëve se është i bindur që palët do të bëjnë përparim.