VIDEO/ Pamje te dh.imbshme te ketij vogelushi qe priti 3 dite per t’a nxjerr nga pusi!

Djaloshi u mbajtë mirë, priti 3 ditë për ta shpë. tuar nga pusi që kishte rë. në ! VIDEO
Shikoni se ku ka re. ne dhe eshte kapur per nje gypi tjeter dhe ka shp. etuar duke qendruar i ka.pur !