Vulin: Kurti po tregohet frlkacak, do ta marrë një grua në dialog

Vulin: Kurti po tregohet frikacak, do ta marrë një grua në dialog

Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Aleksandar Vulin, tha se nuk është op timist përpara vazh dimit të dia logut midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Ai tha se krye ministri i Kosovës, Albin Kurti do ta marrë në del e ga cionin e tij një grua që ishte d hu nu  a r se k su alisht në lu f të.
Vulin e vlerësoi si “të keqe dhe të mj eruar”, atë që tha se po përpiqet ta bëjë Kurti.

Ata do ta sjellin një grua që dy sh ohet se ishte su l muar kur ajo ishte vaj zë nga serbët, ata po e sjellin atë si një anëtare të de le ga cionit e cila duhet ta tërheqë vë mendjen e të gjitha mediave botërore dhe ta irr  itojë Aleksandar Vuçiqqin”, deklaroi Vulin.

Ai tha se Kurti po vepron në mënyrë të shë mtuar

Kurti u tregua një frika cak i madh, ai do ta sjellë dikë që duhet të bëjë atë që nuk do të lejohet ta bëjë para Aleksandar Vuçiqit. Çfarë duhet të neg oc iojmë në një atmosferë të tillë” pyeti Vulin.