Z ënka në P arlamentin e Greqisë!: Ministër, e dini që mbiemrin që mbani ka prejardhje Shqiptare!

Duket se debatet për ma rrëdhëniet me Shqipërinë nuk do të mb yllet k urrë në P arlamentin grek, ndërkohë që ka qenë d eputeti i “Syriza” ai që ka shp ërthyer kësaj here.
Gjatë fjalës së tij, Emmanouil Glezos ka thënë nga fo ltorja se pavarësisht fjalëve të rënda që përdorin ndaj shqiptarëve, shumica e të pranishmëve janë me o rigjinë nga Shqipëria.

Glezos iu dr ejtua m inistrit të Arsimit, Andreas Loverdos, duke e pyetur se nëse ai e di që mbiemri që mban është me prejardhje shqiptare.
“Ju lutem zoti m inistër i Arsimit të d eklar0ni nëse jeni grek apo jo, sepse mbiemri juaj tregon se jeni ar vanitas. Këtu kam katalogun ku thuhet se nga 36 emra, 13 janë të huaj. Nuk kemi kuptuar se jemi dy popuj që j etojmë pranë njëri-tjetrit dhe siç kam thënë më parë, njerëzit fqinj nuk m und ti ndj ekësh”, ka thënë d eputeti në de klaratën e tij në 2014, një fjalë e rikujtuar ditën e sotme nga me diat greke.