Zgjidhja përfundimtare / Kosova mund ti bashkohet OKB-së edhe pa njohjen e Serbisë!!

Për tele.vizionin Dukagjini, Kryetari i Lidhjes Socialdemokratike të Vojvodinës, Nenad Çanak, ka treguar se si e sheh zgjidhjen për.fundimtare në dialog mes Kosovës dhe Serbisë.

Marrëveshja finale mes Kosovës dhe Ser.bisë mund të rezultojë edhe pa njohje nga Serbia.

Sipas njohësve të çështjeve politike, norma.lizimi i raporteve edhe pa njohje të ndërsjellët nuk do të përbënte problem për anë.tarësimin e Kosovës në OKB.

Ish-deputeti i kuvendit të Serbisë, Nenad Çanak, thotë se zgji.dhja me e mirë do të ishte integrimi i dy ven.deve në BE.
“Mënyra më e mirë për të zgji.dhur problemin e kufijve është që kufijtë të mos ekzistojnë. Nëse perëndimi dëshiron ta zgjidh këtë pro.blem njëherë e përgjithmonë është që ta bëjë në bazë të vlerave evropiane. Mënyra më e mirë dhe efektive për ta bërë këtë është anë.tarësimi në Bashkimin Evropian. Pra zgjidhje nuk është të ndërtosh një mur dhe të ndash njerëzit, por të he.qësh muret dhe të bashkosh njerëzit”, deklaroi Çanak për RTV Duka.gjinin.

Për njohësin e integrimeve evro.piane, Demush Shashën, e rëndësishme është që Kosovës t’i hapet shtegu për anëtarësim në Kom.bet e Bashkuara.

“Për neve është prioritet hapja e shtegut për anë.tarësim në OKB, hapja e shtegut për anëtarësim në Bashkimin Evropian, njohja nga 5 vendet e BE-së dhe li.beralizimi i vizave.

Njohja reciproke mes dy shteteve mund të shtyhet për një periudhë të mëvonshme. Me rën.dësi për ne tash do të ishte sigurimi i këtyre katër objektivave”, deklaroi Demush Shasha.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë pritet të ri.fillojë të martën, më 15 qershor.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe pre.sidenti i Serbisë, kanë shprehur qëndrime të kundërta sa i takon temave që do të fli.ten në këtë takim.